Direct naar


Inloggen gebruikers
BOSOS 2-4 uitproberen?
Vraag een licentieovereenkomst aan
Uitproberen van BOSOS 2-4 niet nodig?
Direct een licentie aanvragen

Vraag een proeflicentie aan


School gegevens 
Naam school *
Plaats *
Telefoon *

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie
* verplicht

Koppeling met Parnassys
Scholen die met Parnassys werken kunnen gebruik maken van de koppeling met BOSOS2tot4. Omdat er nog veel onduidelijk is over de manier waarop peuters worden opgenomen in Parnassys kunnen wij die koppeling voor BOSOS2tot4 met Parnassys nog niet aanbieden. Ook als dat wel mogelijk wordt dan is de koppeling met Parnassys niet beschikbaar gedurende de proeflicentie.

Invoer gegevens
De proeflicentie biedt de mogelijkheid maximaal 10 gebruikers in te voeren. Er staan 50 testkinderen in. Die gegevens kunnen worden bewerkt en de namen kunnen worden gewijzigd in gegevens van de kinderen van de organisatie. Dit is bedoeld om te laten zien hoe dat gaat in BOSOS2tot4.
De observatiegegevens kunnen niet worden meegenomen in de echte licentie. Observaties kunnen wel worden geprint voordat de gegevens uit de proefperiode worden verwijderd.

Na ontvangst van deze aanvraag zullen wij de gegevens z.s.m. invoeren in BOSOS2tot4. U kunt BOSOS2tot4 op proef uitproberen gedurende drie maanden. Daarna krijgt u de vraag of u de proeflicentie om wilt zetten in een licentie. Wanneer u tevreden bent gaat de licentie in. U ontvangt dan het aanvraagformulier daarvoor. Wanneer u niet tevreden bent wordt de licentie zonder kosten beëindigd.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1
BOSOS 2-4 eerst uitproberen?
Vraag een proeflicentie aan

Vraag een licentie aan


Organisatie gegevens 
Naam organisatie *
Naam directeur *
Telefoon *
Aantal peuters (2 tot 4 jaar)    (verwachte aantal peuters in schooljaar 2023-2024)
Aantal baby's (0 tot 2 jaar)    (verwachte aantal baby's in schooljaar 2023-2024)

Bezoekadres
Adres *
Postcode *
Plaats *
Postadres (indien anders dan bezoekadres)
Postadres
Postcode
Plaats
Factuur gegevens (indien anders dan school)
Factuur t.n.v.
Factuuradres
Postcode
Plaats

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie

Samenwerking met scholen die gebruik maken van "BOSOS Kleuters"

Indien u samenwerkt met scholen die gebruik maken van "BOSOS Kleuters" kunt u hier de namen van de scholen opgeven. Doordat de samenwerking bij ons bekend is kunnen eindrapportages automatisch worden overgedragen aan de scholen.

Schoolnamen

Scholing Bosos
Deelname scholing op locatie
Aantal deelnemers
Scholing op locatie eigen school
Wij maken op basis van uw wensen dan een offerte

Tekenbevoegheid licentieovereenkomst

De licentie overeenkomst wordt per mail toegestuurd. Wij vragen een akkoordverklaring per mail van degene die daartoe bevoegd is.

Naam tekenbevoegde *
E-mail tekenbevoegde *
* verplicht

Na ontvangst van deze gegevens zullen wij uw organisatiegegevens z.s.m. invoeren in BOSOS2tot4. Wij sturen u per mail de licentieovereenkomst en na ontvangst van de akkoordverklaring kan uw organisatie gebruik maken van de licentie.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1

Opslaan van gegevens van de uitgestroomde leerlingen

Binnen BOSOS worden de gegevens van de uitgestroomde peuters/kleuters bewaard in de groep uitgestroomd... lees verder

Opslaan van gegevens van de uitgestroomde leerlingen

Binnen BOSOS worden de gegevens van de uitgestroomde peuters/kleuters bewaard in de groep uitgestroomd. De beheerder heeft toegang tot deze groep, die terug te vinden is onder het kopje groep bij het leerlingen/ kinderen tabblad. BOSOS heeft tot nu toe alle gegevens altijd bewaard maar dat gaat per 1 januari 2019 veranderen! De gegevens worden vanaf deze datum nog maar drie jaar bewaard! Dit betekent dat de gegevens indien nodig opgeslagen moeten worden zodra de peuter/kleuter binnen BOSOS is uitgestroomd.

Zodra de peuter/kleuter uit het systeem gaat, kan de beheerder een PDF bestand maken van alle gegevens. Dit bestand kan dan worden opgeslagen bij het dossier van de leerling. Dit gaat als volgt:

 • Klik op de naam van de peuter/kleuter
 • Rechts staat: Wat wilt u doen?
 • Klik op printbare versie actueel/archief
 • Klik op alles selecteren
 • Printversie PDF

Op 1 januari 2019 zullen alle gegevens tot en met het schooljaar 2014-2015 definitief worden vernietigd. Vanaf 1 augustus 2019 zullen wij ieder schooljaar de gegevens ouder dan drie schooljaren definitief verwijderen. Dit betekent voor 1 augustus 2019 dat de gegevens van schooljaar 2015-2016 aan de beurt zijn.

Wij zullen u als gebruiker ieder schooljaar op tijd informeren zodat u op tijd de gegevens kan opslaan!

Belangrijke mededeling

Met ingang van 1 augustus 2015 is er een samenwerkingsverband tussen de Onderwijspraktijk Harry Janssens en de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt...
lees verder

Belangrijke mededeling

Met ingang van 1 augustus 2015 is er een samenwerkingsverband tussen de Onderwijspraktijk Harry Janssens en de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt.

Alle werkzaamheden rond BOSOS en BOSOS2tot4 wat betreft de proeflicenties en licenties worden door Ellen Voogt uitgevoerd. Ook al je technische en inhoudelijke vragen kun je aan Ellen stellen (zie contactgegevens). Harry blijft nauw betrokken bij alles wat met de programma's te maken heeft.

Voor het scholings- en begeleidingsaanbod op het gebied van kleuters, peuters, BOSOS en BOSOS2tot4 kun je zowel bij de Onderwijspraktijk Harry Janssens als bij de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt terecht.

BOSOS 2-4, het ontwikkelingsvolgmodel voor peuters


Al op de peuterspeelzaal en in het kinderdagverblijf wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op alle gebieden. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk wordt gevolgd en zo concreet mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leidster beslissingen nemen die voor de toekomst van een kind van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

Precies wat het ontwikkelingsmodel BOSOS-Kleuters al doet. Daarom hebben we nu naast BOSOS-Kleuters ook BOSOS 2-4 ontwikkeld, een ontwikkelingsvolgmodel voor peuters dat net zo is opgebouwd en werkt als BOSOS-Kleuters. Dus heel geschikt voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die een samenwerkingsverband hebben met scholen die met BOSOS-Kleuters werken maar ook los daarvan is BOSOS 2-4 heel geschikt voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die de kinderen vanaf 2 jaar systematisch willen volgen. In alle gevallen zorgt BOSOS 2-4 voor een goede overdracht van de kinderen naar groep 3.

BOSOS 2-4 sluit zeer goed aan bij de ontwikkelingen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, want:

 • de opbrengsten van peuters worden goed in kaart gebracht;
 • van daaruit kan gericht gewerkt worden aan de ontwikkeling van de peuter.
 • er wordt een zorgvuldige overgang gecreëerd naar de basisschool, waarbij het kind zich zonder problemen verder kan ontwikkelen;
 • het voldoet aan de eisen die de inspectie stelt aan het volgen van jonge kinderen en het verantwoorden van de opbrengsten.

De leidster volgt het kind en weet wanneer en op welke onderdelen zij het kind alleen extra in de gaten moet houden of wanneer zij in actie moet komen. De begeleider kan de leidster daarin volgen en indien nodig adviseren. Zo komt het individuele kind goed tot zijn recht maar er zijn ook mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor een groep of voor de hele speelzaal of kinderdagverblijf.
Waar staat BOSOS voor?


BOSOS-Kleuters bestaat al heel lang. Het is in 1994 ontwikkeld in het kader van de zorgverbreding in Spijkenisse. BOSOS betekende toen Basis Onderwijs Speciaal Onderwijs Spijkenisse. De term "BOSOS" is eigenlijk wel een begrip geworden en daarom hebben we die term gehandhaafd maar de letters hebben een nieuwe betekenis gekregen, aangepast aan deze tijd.

 • Beredeneerd aanbod
 • Observeren
 • Signaleren
 • Opbrengst gericht
 • Specifiek voor jouw praktijk

Dus het doel van Bosos is: komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart brengen die specifiek zijn voor de dagelijkse praktijk. Zo kan de leerkracht het aanbod aanpassen aan de mogelijkheden van het kind en aan de mogelijkheden van de groep.

Het systeem is geheel vernieuwd en de papieren versie is een modern webbased programma geworden waar je op iedere plek met toegang tot internet mee kunt werken. Het sluit volledig aan bij alle actuele ontwikkelingen in groep 1 en 2.

Deze betekenis en werkwijze sluiten ook aan bij de huidige ontwikkelingen en werkwijze in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor kinderen van twee tot vier jaar. Daarom blijkt de naam BOSOS ook precies te passen bij deze groepen.
De uitgangspunten van BOSOS


In de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling van een kind. Daar wordt voor het eerst voorsprong of juist achterstand in de ontwikkeling geconstateerd. BOSOS wil dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart gebracht wordt en integreert daarom de diverse zorgonderdelen, namelijk:

 • observaties gebaseerd op de leerlijnen op sociaal-emotioneel, visueel-motorisch en cognitief/taal gebied;
 • de ontwikkelingslijnen zijn gebaseerd op de leerlijnen voor peuters bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en in 'Wat kan een kind op welke leeftijd?' beschreven in Mens en Gezondheid en de startkwalificaties van groep 1
 • integratie met de Citoscreeningen voor peuters op taal en rekenen, indien de Cito's op de peuterspeelzaal ingezet worden
 • zichtbaar maken van de leeropbrengsten op groepsniveau op een eenvoudige manier;
 • duidelijk groepsoverzichten als basis voor de analyse van het aanbod
 • de zorg duidelijk zichtbaar voor pedagogische medewerkers, begeleider, directie en ouders;
 • voorbeeld van een groepsplan voor peuters
 • duidelijk beleid bij overgang naar de basisschool

Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de pedagogische medewerker juiste beslissingen namen die voor de toekomst van een kind van essentieel belang zijn.

Wij hopen dat BOSOS 2-4 een creatieve manier is om de zorg voor jonge kinderen vorm te geven en zo optimale zorg voor elke peuter te realiseren.

Ellen Voogt en Harry Janssens