Bosos 2-4 uitproberen?


Vraag een proeflicentie aan
Uitproberen van BOSOS 2-4 niet nodig?
Direct een licentie aanvragen

Vraag een proeflicentie aan


School gegevens 
Naam school *
Plaats *
Telefoon *

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie
* verplicht

Koppeling met Parnassys
Scholen die met Parnassys werken kunnen gebruik maken van de koppeling met BOSOS2tot4. Omdat er nog veel onduidelijk is over de manier waarop peuters worden opgenomen in Parnassys kunnen wij die koppeling voor BOSOS2tot4 met Parnassys nog niet aanbieden. Ook als dat wel mogelijk wordt dan is de koppeling met Parnassys niet beschikbaar gedurende de proeflicentie.

Invoer gegevens
De proeflicentie biedt de mogelijkheid maximaal 10 gebruikers in te voeren. Er staan 50 testkinderen in. Die gegevens kunnen worden bewerkt en de namen kunnen worden gewijzigd in gegevens van de kinderen van de organisatie. Dit is bedoeld om te laten zien hoe dat gaat in BOSOS2tot4.
De observatiegegevens kunnen niet worden meegenomen in de echte licentie. Observaties kunnen wel worden geprint voordat de gegevens uit de proefperiode worden verwijderd.

Na ontvangst van deze aanvraag zullen wij de gegevens z.s.m. invoeren in BOSOS2tot4. U kunt BOSOS2tot4 op proef uitproberen gedurende drie maanden. Daarna krijgt u de vraag of u de proeflicentie om wilt zetten in een licentie. Wanneer u tevreden bent gaat de licentie in. U ontvangt dan het aanvraagformulier daarvoor. Wanneer u niet tevreden bent wordt de licentie zonder kosten beëindigd.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1

De doelgroep van BOSOS 2-4

BOSOS 2-4 is ontwikkeld voor de peuters van 2 tot 4 jaar.

Het programma kent vier verschillende soorten gebruikers die binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werkzaam zijn. Aan die personen worden allemaal afzonderlijke rechten toegekend waarmee ze kunnen werken in BOSOS. De doelgroep van BOSOS bestaat uit onderstaande gebruikers.
1. De pedagogisch medewerkster/leidster

De leidster is de enige die in het leerling dossier werkt. Wanneer er sprake is van meerdere leidsters, krijgen ieder toegang tot de gegevens van die groep. Op basis van de observaties kunnen zij goed afstemmen hoe hun aanpak eruit gaat zien. Heeft een leidster meerdere groepen, dan wordt zij aan al die groepen gekoppeld.

2. De begeleider

De begeleiders kunnen meekijken in de dossiers. Zij kunnen er geen veranderingen in aanbrengen en kunnen dus geen dossiers bewerken zoals de leidsters. De begeleider kan wel per mail reageren op de observaties.

3. De directie

De directie kan meekijken in de dossiers. Voor de directies zijn met name de rapportages op groepsniveau en op het niveau van de totale speelzaal en kinderdagverblijf van belang. Zij kunnen de dossiers niet bewerken en hebben geen mailfunctie. Het gaat alleen om de inzage in de gegevens.

4. De beheerder

Per speelzaal wordt een beheerder benoemd. Die kan gedurende het schooljaar wijzigingen doorvoeren in de groepen, de kinderen en de gebruikers. De beheerder heeft verder geen toegang tot het kind dossiers.